Informujemy

W związku z pracami torowymi na linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa informujemy, że od soboty 24 marca 2012 od godz. 17.00 do niedzieli 25 marca do godz. 5.00 nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Gajowej/Cienistej w Gnieźnie.

Objazd zostanie oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zwrócenie szczególnej uwagi na znaki i tablice informacyjne.