Nadzwyczajna XX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

w związku z wnioskiem grupy Radych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zwołuję nadzwyczajną XX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
zwołanej na wniosek Radnych z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji
  2. Stwierdzenie kworum
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Wystąpienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie w sprawie stanu utrzymania budynku przy ul. Barciszewskiego 10 w Gnieźnie
  5. Stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w sprawie stanu budowlanego budynku przy ul. Barciszewskiego w Gnieźnie
  6. Wystąpienie Pana Tomasza Darula mieszkańca budynku przy ul. Barciszewskiego 10 w Gnieźnie oraz innych mieszkańców w sprawie istniejących zagrożeń budowlanych dla życia i zdrowia mieszkańców
  7. Dyskusja
  8. Przyjęcie apelu – oświadczenia przez Radnych.
  9. Wolne głosy i informacje
  10. Zamknięcie sesji.