Ekumeniczna Pielgrzymka

Ekumeniczna Pielgrzymka od Jana do Piotra i Pawła odbędzie się od dnia 23 do 30 czerwca 2012r., od Gniezno do Magdeburga. Hasłem przewodnim pielgrzymki jest "Ku wolności wyswobodzi nas Chrystus".


Załącznik: