Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Fundusze unijne szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zakup innowacyjnych maszyn ogrodniczych, budowa hali warsztatowej i jej wyposażenie, wdrożenie nowoczesnych technologii w produkcji odzieży, czy też zakup aparatury medycznej - to tylko niektóre z wielu inwestycji zrealizowanych w powiecie gnieźnieńskim dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Wyżej wymienione projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w skrócie WRPO) realizowanego w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Dotacje ze środków WRPO otrzymało już ponad tysiąc przedsiębiorstw w województwie.

W powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim 18 przedsiębiorstw skorzystało dotąd z szansy na rozwój swojej firmy dzięki wsparciu udzielonego w ramach Działania 1.1 WRPO pn. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z wymogami programu, o wsparcie w tej kategorii mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa, które działają na rynku nie dłużej niż dwa lata i zamierzają realizować nową inwestycję w Wielkopolsce, w miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub mają siedzibę w takiej miejscowości. Firmy, które spełnią wszystkie wymagania mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Kwota maksymalna, jaką można otrzymać w tym działaniu, to 200 000 zł. Aby mieć możliwość otrzymania takiego dofinansowania, należy w odpowiednim momencie złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Nabory wniosków do WRPO, w tym do Działania 1.1, organizowane są w formie konkursów ogłaszanych zgodnie z harmonogramem uchwalanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Aktualny harmonogram publikowany jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Polecamy również bezpłatne konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl2012-05-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408746

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno