Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego organizuje drugą edycję Powiatowego Konkursu na najładniejszą i najestetyczniejszą posesję, zagrodę Powiatu Gnieźnieńskiego. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak.

Cel konkursu

Lato uważane jest za jedno z najpiękniejszych pór roku. Bogactwo jego barw przyozdabia nasz gnieźnieński krajobraz.
Ideą konkursu jest ukazanie istoty i piękna letniego obrazu wsi i miasta.
Konkurs ma za zadanie wypromować wygląd, estetykę i zagospodarowanie posesji, zagród na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie tych właścicieli posesji, zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do ukształtowania ładnego wizerunku regionu.

Zasady konkursu

Konkurs skierowany jest do mieszkańców miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, chętnie biorących udział w:
 • nadaniu posesjom, zagrodom estetycznego wyglądu;
 • utrzymaniu czystości porządku na terenie posesji, zagrody;
 • upiększaniu otoczenia posesji, zagród;
 • ukwieceniu i zadrzewieniu terenu;
 • zakładaniu terenów zielonych;
 • pomysłowym prowadzeniu ogrodu;
 • tworzeniu atrakcyjnego przyrodniczo miejsca dla wypoczynku.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
 1. Weryfikacja formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami i wybór 10 wyróżniających się posesji, zagród.
 2. Wizytacja wybranych posesji, zagród.
Zasady uczestnictwa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 7 września 2012 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciem posesji, zagrody.
Formularz zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Posesje, zagrody w barwach lata”


Każdy uczestnik jako właściciel lub użytkownik wieczysty posesji, zagrody może dołączyć do formularza zgłoszeniowego maksymalnie 5 fotografii na płycie CD i wydrukowane na papierze w formacie 13x18 cm. Wydrukowane zdjęcia należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia formularza.

Wraz ze zgłoszeniem należy przekazać pisemne oświadczenie.

Kryteria oceny

Skala ocen poszczególnych kryteriów wynosi od 0 do 10.
Przedmiotem oceny w konkursie będzie:
 • stan budynku (ogólny wygląd, architektura, elewacja, pokrycie dachowe);
 • mała architektura (ogólny wygląd: altany ogrodowe, domki gospodarcze);
 •  zagospodarowanie posesji, zagrody (otoczenie: podwórze, dojazd, ogrodzenie, stan trawników, chodników);
 • ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy;
 •  część przeznaczona na wypoczynek i rekreację (huśtawki, ławki, fontanny, posągi, piaskownice);
 • ład i porządek w obejściu.
O wyniku decyduje suma ocen wszystkich kryteriów.

Postanowienia ogólne

Oceny posesji, zagród dokona powołana przez Starostę Gnieźnieńskiego komisja konkursowa. Skład komisji:
 • przedstawiciel Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
 • przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 • przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • przedstawiciel Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • dwóch przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Przegląd zgłoszonych do konkursu posesji, zagród odbędzie się według harmonogramu ustalonego przez organizatorów. Właściciele posesji, zagród zostaną uprzednio powiadomieni o terminie wizyty kapituły konkursu.
Komisja sporządzi sprawozdanie z przebiegu konkursu wraz z arkuszami ocen.
Komisja przyzna 3 nagrody główne.
I miejsce – rośliny ozdobne, akcesoria ogrodnicze (do kwoty 500 zł);
II miejsce – rośliny ozdobne, akcesoria ogrodnicze (do kwoty 300 zł);
III miejsce – rośliny ozdobne, akcesoria ogrodnicze (do kwoty 200 zł).

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk laureatów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.naszesrodowisko.pl lub pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Załącznik:

2012-06-08
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21356154

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno