Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowy rok szkolny 2004/2005 w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego

Wprowadzanie drugiego etapu reformy systemu oświaty jest procesem wieloletnim dlatego tez w bieżącym roku zmianie uległa sieć szkół w Powiecie Gnieźnieńskim. Od września działalność rozpoczynają powołane: Liceum Uzupełniające w Zespole Szkół w Trzemesznie, Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie, Szkoła Policealna w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie oraz dotychczasowe szkoły kształcące na podbudowie szkoły zasadniczej przekształcone w uzupełniające licea i technika uzupełniające.

W roku szkolnym 2004/5 do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczać będzie 8234 uczniów,
z tego 2720 rozpocznie naukę w klasach pierwszych.

Do liceum ogólnokształcącego uczęszczać będzie 31,4% ogółu uczniów,

liceum profilowanego – 16,6%

liceum uzupełniającego – 8,7%

technikum – 29%

zasadniczej szkoły zawodowej – 14,3%.

Liczba uczniów w technikach i szkołach zawodowych utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Natomiast możemy stwierdzić spadek uczniów w liceach ogólnokształcących, a wzrost w liceach profilowanych. Spowodowane to jest przede wszystkim zakończeniem wprowadzania nowych typów szkół ponadgimnazjalnych, jak i rygorystycznym przestrzeganiem przez szkoły regulaminów rekrutacji.

Uczniowie ci będą tworzyć 362 oddziały klasowe.

Zmiana ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych spowodowała,
że wzrosła ilość realizowanych godzin dydaktycznych z 11 509 w roku szkolnym 2003/4 do 12 353 w roku szkolnym 2004/5. Wzrost godzin spowodowany jest również obowiązkowym podziałem na grupy w  nauczaniu informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego, pracowni przedmiotowych. (jeżeli ilość uczniów w klasie przekracza 30).

W roku szkolnym 2004/2005 w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 918 nauczycieli na 761,16 etatach .  Liczba etatów uległa zwiększeniu o 6,3% w porównaniu do roku ubiegłego. W placówkach oświatowych zatrudniona jest wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 84% zatrudnionych stanowią nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie magisterskie i 7,24% to nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie zawodowe, pozostałe 10,76% to nauczyciele, którzy do 2006 roku muszą uzupełnić swoje wykształcenie.

Oferta kształcenia specjalnego w powiecie gnieźnieńskim pomimo trudności związanych z finansami w pełni zabezpiecza potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Również w tym rodzaju kształcenia następują zmiany czego wyrazem jest powołanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizuje zadania edukacyjne w sposób zapewniający warunki do osiągnięcia sukcesu szkolnego poprzez dostosowanie wymagań
do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

W bieżącym roku szkolnym uczęszczać będzie do tych szkół 774 uczniów.

 

Sławek Sekulski2004-09-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21411951

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno