Ekolider 2012

Dziś w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie XII edycji konkursu Ekolider, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno.

Konkurs skierowany był do placówek oświatowych czynnie biorących udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Idea konkursu dotyczy kształtowania ekologicznych zachowań uczniów i wspiera działania na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami.

EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 22 placówek oświatowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej.
Łącznie zebrano 105 175,47 kg surowców wtórnych; 1 237,65 kg baterii; 6 406,10 kg nakrętek; 3 418,00 kg karmy oraz 105 szt. budek lęgowych.

W ciągu 12 lat trwania konkursu o tytuł „Ekolidera” zebrano razem prawie 500 000 kg surowców, które nie trafiły na składowisko odpadów, a uzyskane środki zasiliły kasy placówek oświatowych wspomagając je w dalszej edukacji ekologicznej lub skromny budżet uczniowski oraz ponad 54 000 kg karmy dla zwierząt leśnych; 9 438, 88 kg baterii; 14 563,26 kg nakrętek, 447 szt. budek lęgowych, 7 szt. paśników, 25 szt. karmników i 39 szt. budek dla nietoperzy.

Celem piątkowego spotkania było uhonorowanie najlepszych placówek oświatowych czynnie biorących udział w edukacji ekologicznej i wykazujących chęć działania na rzecz ochrony środowiska. Gratulacje dla najlepszych ekoliderów i nagrody wręczali: Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno – Michał Michalak, Łowczy Powiatowy – Jerzy Modrzejewski, Maria Brykczyńska – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Jadwiga Trzcińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

W XII edycji konkursu kapituła konkursowa przyznała 4 tytuły „EKOLIDERA” oraz 6 wyróżnień.

Tytuł Ekolidera zdobyli: Wyróżnienie otrzymali: Wysiłek i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz ochrony środowiska został dostrzeżony. Ekoliderzy i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez organizatorów oraz przez „Recal” Fundację Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach, „Rebę” Organizację Odzysku S.A., Firmę Alkom, Firmę Wtór-Jan, Firmę Elpos, Koła Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego, Urbis Sp. Z o.o., Pec Sp. Z o.o., Mpk Sp. Z o.o., Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

Patronat nad konkursem sprawowała Sidonia Jędrzejewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego i Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP.

Kapituła konkursu przyznała również dwa tytuły Mecenasa Przyrody. Otrzymali je: Anna Wójcik – Starczewska –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Fiedlera w Gnieźnie oraz Włodzimierz Jankowski – Prezes Koła Łowieckiego 59 Szarak Mieleszyn.

Treści ekologiczne realizowane w ramach konkursu mają pozytywny wpływ na uświadamianie dzieciom i młodzieży jak ważna w dzisiejszych czasach jest troska o środowisko. Duże zainteresowanie konkursem świadczy o chęci działania ze strony dzieci i młodzieży w kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku.

Spotkanie realizowane było w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.