Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Certyfikat dla Szlaku Piastowskiego !

Przebudowa Szlaku Piastowskiego zyskała uznanie wśród specjalistów zajmujących się turystyką w regionie. Zrekonstruowany Szlak otrzymał regionalny certyfikat na najlepszy produkt turystyczny. Wnioskodawcą o nadanie certyfikatu dla Szlaku Piastowskiego był Powiat Gniezno, inicjator jego zmian.

Organizatorem regionalnego etapu X. edycji Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” była Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. Certyfikaty na najlepszy regionalny produkt turystyczny zostały nadane podczas uroczystej gali, która odbyła się w dniu 27 czerwca br. w Hotelu Novotel w Poznaniu. Certyfikat dla Szlaku Piastowskiego odebrał osobiście Starosta Gnieźnieński, Dariusz Pilak.

Regionalny certyfikat na najlepszy produkt turystyczny otrzymało troje laureatów: Szlak Piastowski, Kaliski Gród Piastów – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu oraz Turkol.pl – organizator pociągów specjalnych (m.in. pociągu PIAST na koronację królewską w Gnieźnie, czy pociągu WOJCIECH na Dni Pary). Nagrodzone produkty otrzymały tym samym nominację do ogólnopolskiego etapu Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”.

Ponadto nominację do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej 2012 otrzymał Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, zdobywca certyfikatu POT z roku 2004.

W ramach konkursu oceniane były zgłoszenia w pięciu kategoriach produktów turystycznych: Wydarzenie, Impreza, Obiekt, Szlak i Obszar. Oprócz nagrodzonych, w konkursie brały również udział następujące produkty turystyczne:
  • Turek – Miasto w klimacie Mehoffera,
  • Statkiem na EURO 2012. Rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu. Nowe przystanie wodne w Mieście Czarnków i w Gminie Drawsko
  • Jarocin Festiwal
  • Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach
  • Festiwal kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
  • Piknik szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła!”
Przypomnijmy, Szlak Piastowski to najstarszy i najgłębiej tkwiący w świadomości szlak turystyczny na terenie Polski. Już w XIX wieku niektóre z obiektów tego szlaku były odwiedzane przez turystów.

Ideą i przesłaniem Szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i początkami religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. Dynastia Piastów budując zręby państwowości dokonała niezwykle istotnych przemian zarówno ideologicznych, jak i gospodarczych, administracyjnych. Panowanie Dynastii Piastów jest najistotniejszym okresem w dziejach Polski, a dostępne obiekty Szlaku – grody, palatia, kościoły są świadectwem wielkości i świadomego wkraczania w nowe czasy przez społeczność wieków X-XIV.

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania szlaku samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął inicjatywę przebudowy Szlaku w celu jego uporządkowania, przywrócenia mu unikatowości w obliczu masowo powstających w Polsce szlaków turystycznych oraz podniesienia jakości świadczonych usług dla coraz bardziej wymagających turystów.

Przebudowa Szlaku Piastowskiego miała na celu nadanie mu zdecydowanie większej autentyczności. W roku 2011, została wyznaczona nowa przestrzeń czasowa Szlaku, ograniczona cezurą do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów oraz związana z tym nowa przestrzeń geograficzna. Po przebudowie szlaku zgodność jego obiektów z tematyką szlaku oscyluje na poziomie 98% (przed dokonanymi zmianami na szlaku: 47% zgodności).

Zostały przyjęte dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie.  Pierwsza, rozpoczyna się już w Lubiniu, przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do  Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, aż po Brześć Kujawski i Włocławek. Druga trasa przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd n. Wartą do Konina i Kalisza, do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu - ściśle związanego z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów. Gniezno pełni rolę centralnego ośrodka szlaku, słusznie choćby z uwagi na fakt świadectwa wczesnopiastowskiej „Civitas Schinesge” (Państwo Gnieźnieńskie).

Warto odnotować fakt, iż na Szlaku Piastowskim znajduje się aż 5 pomników historii wpisanych na listę Prezydenta RP (klasztor benedyktyński w Lubiniu, Ostrów Tumski w Poznaniu, wyspa na Ostrowie Lednickim, Wzgórze Lecha w Gnieźnie oraz rezerwat archeologiczny w Biskupinie). Ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jednym z czterech polskich miejsc, któremu został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa Europejskiego. Z kolei Biskupin w 2007 roku został laureatem nagrody Europa Nostra.

Dynamikę i zainteresowanie Szlakiem Piastowskim a przede wszystkim poszczególnymi obiektami Szlaku wzmagają nowe odkrycia archeologiczne, jak również te z dziedziny historii sztuki (np. odsłonięte i obecnie konserwowane nieznane dotąd freski w klasztorze w Lądzie), a także nowe wystawy (jak np. ekspozycje w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, czy w Muzeum Początków Państwa Polskiego – obie instytucje otrzymały w tym roku najwyższy laur w polskim muzealnictwie, przyznawany corocznie przez Ministra Kultury – Sybillę 2011). Zainteresowanie szlakiem pobudzają też wydarzenia kulturalne jakie organizowane są każdego roku w poszczególnych placówkach – obiektach Szlaku. Do najważniejszych i największych należą: Festyn Archeologiczny w Biskupinie, Koronacja Królewska w Gnieźnie, Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich w Grzybowie; Jarmark Archeologiczny i Międzynarodowy Festiwal Słowian i Waregów na Zawodziu w Kaliszu; Inscenizacja Bitwy pod Płowcami, Noc Kupały na Lednicy, a także Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą.

Szlak Piastowski to uznana marka, to kulturowe dziedzictwo narodowe, o które dbają władze lokalne, które przeznaczają niemałe pieniądze na modernizację poszczególnych obiektów. Wiele z nich otrzymało dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013. Wśród tych najbardziej znaczących inwestycji należy wymienić: rewitalizację Wzgórza Lecha w Gnieźnie; rewitalizację – ochronę dziedzictwa kulturowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; przebudowę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i jego oddziałów - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo; adaptację i renowację zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu; budowę zabudowy drewnianej średniowiecznego grodziska w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu w Kaliszu, czy np. budowę grodu Pobiedziska wyposażonego w liczne wczesnośredniowieczne maszyny oblężnicze.

Wszystkie w/w inwestycje są to wielomilionowe projekty infrastrukturalne, realizacja których w znaczący sposób wpływa na atrakcyjność turystyczną Szlaku Piastowskie
2012-06-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 21-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21107602

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno