Najlepszy policjant służby patrolowej powiatu gnieźnieńskiego

W dniu 29 czerwca b.r. odbyła się wzorem lat ubiegłych kolejna edycja konkursu „Najlepszy policjant służby patrolowej powiatu gnieźnieńskiego”.

Organizatorami są: Komenda Powiatowa Policji i Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Celem konkursu jest wybór najlepszego policjanta służby patrolowej. Na końcowy wynik składały się dwa etapy: Do konkursu przystąpiło 28 policjantów.

Komisja konkursowa w składzie: po dokonaniu oceny wyłoniła sześcioro najlepszych policjantów.

Miejsca w kolejności zajęli:
  1. sierż. Artur Wieczorkowski
  2. sierż. Elwira Lisiecka - Skórska
  3. sierż. Krystian Kornacki
  4. st. sierż. Paweł Hernacki
  5. post. Jacek Rybiński
  6. post. Sebastian Bryske
Laureaci konkursu otrzymają w dniu Święta Policji gratyfikacje pieniężne, ufundowane przez Starostwo Powiatowe.