Nadzwyczajna XXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 19 lipca 2012 r.

zwołuję nadzwyczajną XXV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Sesja odbędzie się w dniu 25 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.Porządek obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012-2023;
    2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
  5. Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.