Ku chwale ojczyzny

Dziś w Starym Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość mianowania na stopień pułkownika Stanisława Sajewskiego i podpułkownika Wojciecha Jerzakowskiego. Ceremoniał poprowadził Waldemar Serocki przedstawiając życiorysy zasłużonych.

W imieniu władz powiatu gnieźnieńskiego życzenia złożył starosta Dariusz Pilak, który wręczył nominowanym okolicznościowe listy gratulacyjne. Oprócz wielu znamienitych gości, samorządowców i polityków, obecny na uroczystości był również przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kujawa. Nominowany do stopnia pułkownika Stanisław Sajewski w krótkiej przemowie podziękował swojej żonie, rodzinie oraz przyjaciołom za miłość, wsparcie oraz towarzyszenie w trudach życia codziennego. Pan pułkownik, wspominając służbę ku chwale Ojczyzny oraz nawiązując do dzisiejszej, prowadzonej przez niego działalności charytatywnej powiedział, iż w życiu należy kierować się zasadą: „Nie być zbyt słodkim, bo cię zjedzą, ani zbyt gorzkim, bo cię wyplują”. W krótkim przemówieniu wystąpił również nominowany do stopnia podpułkownika Wojciech Jerzakowski. Uroczystość uświetnił występ chóru „Retro”.