Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowy Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego

29 sierpnia Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wręczył akty powołania nowemu komendantowi Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego i jego zastępcy.

Otrzymali je strażnicy, którzy od początku istnienia straży (tj. 2000 r. ) czynnie i aktywnie uczestniczą w jej działaniach. Komendantem został Andrzej Kowalski, a na Zastępcę Komendanta powołano Dariusza Frankowskiego.

Andrzej Kowalski od 1977 r. jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Od ponad 20 lat działa w Zarządzie Koła Nr 11 „Polania” – obecnie jako V-ce Prezes Koła. Jest również Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską oraz Społecznym Instruktorem Zarybień. W Kole „Polania” został odznaczony wieloma medalami za zasługi w PZW, m.in.: Srebrną Odznaką PZW za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, Złotą Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego, Medalem za zasługi w rozwoju Wędkarstwa w Polsce. Natomiast Dariusz Frankowski do PZW należy od 1978 r., odznaczony Srebrną odznaką PZW za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Straż Rybacka działa społecznie od 2000 r. współpracując w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie (Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa), Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji oraz Państwową Strażą Rybacką. Terenem działania straży są wody śródlądowe położone na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego będące w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, Gospodarstw Rybackich, Skarbu Państwa i dzierżawców obwodów rybackich oraz innych podmiotów, z którymi zostało zawarte porozumienie o prowadzeniu kontroli. Obecnie straż liczy 10 strażników. Jak podkreślił Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego przyczynia się do skutecznego zwalczania kłusownictwa i czuwa nad bezpieczeństwem i ochroną miejscowych łowisk i czystością wód w Powiecie Gnieźnieńskim.

Głównym inicjatorem i pomysłodawcą powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego był Zbigniew Misior, w której od początku pełnił funkcję Komendanta. Działalność SSR Powiatu Gnieźnieńskiego reguluje Uchwała Nr XIX/203/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r., której załącznik stanowi Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego jest organizacją wielokrotnie nagradzaną, w 2011 r. po raz kolejny zajęła I miejsce w Województwie Wielkopolskim pod względem aktywności i skuteczności działania za 2011 r. Gratulacje i wyrazy uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej złożył m.in. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Maciej Piotr.

Nowo powołanym komendantom i strażnikom Społecznej Straży Starostwo Powiatowe w Gnieźnie składa życzenia sukcesów i kolejnych lat owocnej działalności.


2012-09-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21421771

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno