Obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 04 września br. pod przewodnictwem wicestarosty Roberta Andrzejewskiego odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Członkowie Rady zapoznali się z projektami: “Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” oraz “Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2015”.

Powiat Gnieźnieński – jak podkreślił wicestarosta Robert Andrzejewski – przygotował nową formułę współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym poza ustawowym obowiązkiem uchwalenia rocznego programu został opracowany program wieloletni, który pozwoli na zlecanie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe na okres dłuższy niż jeden rok.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Marek Kosmala przedstawił obydwa programy i omówił wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych. Rada wyraziła pozytywną opinię do przedstawionych dokumentów.