73. Rocznica napaści sowieckiej na Polskę

W minioną niedzielę, 16 września 2012 roku pod pomnikiem upamiętniającym polskich policjantów zamordowanych przez NKWD w 1940 odbyła się uroczystość związana z 73. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz powiatu, miasta, samorządowcy, parlamentarzyści, środowiska kombatanckie i wojskowe, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy Gniezna.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w Kościele Garnizonowym. Następnie modlący się w intencji Ojczyzny przemaszerowali pod pomnik do Parku Miejskiego. Tam, w asyście żołnierzy, pocztów sztandarowych i powiatowej orkiestry dętej odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary II wojny światowej. Przemawiający jako pierwszy Janusz Sekulski, prezes Towarzystw Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich rozpoczął od przejmującego wiersza Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”, przypominając jednocześnie o napaści hitlerowskiej, a później sowieckiej na Polskę. Następnie został odczytany apel poległych.

Uroczystość zamknął wicestarosta gnieźnieński Robert Andrzejewski, który w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim przybyłym za pamięć o poległych.