Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czerniejewie zrekultywowane

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamknięcie składowiska odpadów wymaga zgody właściwego organu. Starosta Gnieźnieński decyzją z 2005 r. wydał zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czerniejewo.

W dniu 21 września 2012 r. odbyło się uroczyste zamknięcie zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czerniejewo.

Zadanie realizowane było w latach 2011-2012. Wykonawcą prac była firma „Roboty Ziemne” Michał Szymoniak.

Uroczystość „zamknięcia” składowiska odpadów dokonała Pani Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo w obecności Radnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo oraz przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Brama wjazdowa, która prowadziła do kwatery składowiska odpadów, została zamknięta przez Panią Danutę Grychowska na symboliczną kłódkę z herbem Gminy Czerniejewo.

Rekultywacja w kierunku leśnym składowiska odpadów w m. Czerniejewo zabezpieczy przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne oraz powietrze i umożliwi obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.