Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Uwaga !!!

Trwa akcja usuwania azbestu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Do wzięcia udziału w akcji pozostało już niewiele czasu.

W dniu 21 września 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO – Wykonawca zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przeprowadził rozbiórkę (demontaż) płyt eternitowych z dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie, gmina Czerniejewo.

Pracom w terenie przyglądali się Pani Danuta Grychowska, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Pan Dariusz Pilak, Starosta Gnieźnieński.

Powiat Gnieźnieński już 5 rok tj. od 2008 r. koordynuje realizację likwidacji azbestu przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu, Miasta Gniezna oraz gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.

W bieżącym roku akcja usuwania azbestu jest dodatkowo finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powiat Gnieźnieński uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 300 000 zł. Przy czym łącznie na likwidację azbestu zabezpieczono kwotę 481 000 zł.

Podczas tegorocznej akcji usuwania azbestu nowością jest również udział dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który kształtuje się na poziomie 85% w stosunku do całkowitej wartości zrealizowanych prac, co daje możliwość zrealizowania większej ilości wniosków.

Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego przekazały już do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ponad 215 wniosków od osób zainteresowanych usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości. Z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego przekazano do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy (woj. Świętokrzyskie) już ponad 150 ton płyt eternitowych.

Zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” usunięcie azbestu jest finansowane w 100 %, bez wkładu własnego wnioskodawcy, pod warunkiem, że całkowity koszt prac nie przekroczy 15 000 zł.

Wnioski można jeszcze składać w gminach właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości, jednak nie później niż do dnia 30 września 2012 r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce „Azbest” lub „Wnioski do pobrania”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego Powiatu do wzięcia udziału w naszej akcji i usunięcia azbestu ze swoich posesji.
2012-09-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21130711

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno