Komunikat

Podaje się do wiadomości mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, że zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2012” w dniu 27 września 2012 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tych systemów.

W związku z powyższym w dniu 27 września (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych.

Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Gnieźnie