Dożynki w partnerskim Powiecie Teltow-Flaeming

22 sierpnia w niemieckim Powiecie Teltow-Flaeming odbyły się doroczne Dożynki, na które zaproszono przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie reprezentowały: Justyna Sztynyk-Kominkiewicz, Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa oraz Krystyna Żok, Radna Powiatu.

Tradycyjne „święto plonów” rozpoczęło się uroczystym przemarszem mieszkańców regionu oraz przejazdem maszyn rolniczych, po którym nastąpiła oficjalna część obchodów. W imieniu Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, głos zabrała dyrektor Justyna Sztynyk-Kominkiewicz Coroczne „Święto Plonów” to okazja do wyrażenia uznania dla ciężkiej i pełnej poświęceń pracy w rolnictwie. Z tej okazji składamy rolnikom z Powiatu Teltow-Flaeming szczere podziękowania za wysiłek poniesiony podczas tegorocznych żniw, przesyłając jednocześnie pozdrowienia z ziem Powiatu Gnieźnieńskiego brzmiały okazjonalne życzenia skierowane przez członków Zarządu Powiatu Gnieźnieńskie. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu, zapobiegliwości i uporowi, co roku w dzień dożynek otrzymujemy jakże ważne zapewnienie, że chleba wystarczy dla wszystkich. Ciężka praca rolnika, którą cechuje odziedziczone po przodkach umiłowanie do ziemi ojczystej jest w dzisiejszych czasach nieodłącznie związana z procesem modernizacji i udoskonalania własnego gospodarstwa. Życzymy Wam, aby rozwój rolnictwa nie wyparł dobrych, rolniczych tradycji tak trwale związanych z niezwykle urokliwymi terenami Waszego Powiatu. W tym wyjątkowym dniu pragniemy w imieniu mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego podziękować Wam i Waszym Rodzinom za całoroczny trud. Wszystkim mieszkańcom Powiatu Teltow-Flaeming  życzymy natomiast, aby nikomu nie zabrakło chleba z tegorocznych zbiorów. List gratulacyjny, reprezentantki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przekazały na ręce Peera Giesecke, Starosty Powiatu Teltow-Flaeming.

Dalszą część uroczystości stanowiły doskonale znane w Polsce występy lokalnych artystów, prezentacje muzyki biesiadnej oraz stoisk oferujących produkty charakterystyczne dla rolnictwa regionu Teltow-Flaemig.

Dożynkowe spotkanie w partnerskim powiecie, po raz kolejny było okazją do wymiany obustronnych doświadczeń. Przybliżyły także lokalnym społecznościom praktyczny wymiar, zapoczątkowanej w 2003 roku współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatu Teltow-Flaeming.