Ćwiczenie obronne pod kryptonimem "GEPARD 2012"

Na podstawie Rozporządzenia RM w sprawie szkolenia obronnego oraz Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego w dniach 4-5 października w Trzemesznie przeprowadzono ćwiczenie obronne pod kryptonimem "GEPARD 2012".

Głównym tematem ćwiczenia było: „Organizacja i funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa”.

Ćwiczenie odbywało się w dwóch formach.

W formie aplikacyjnej w ośrodku szkoleniowym uczestnicy zapoznali się z Procedurami Zarządzania Kryzysowego z Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gnieźnieńskiego, oraz formie praktycznej na terenie Zakładu Dużego Ryzyka „DYNEA” Sp. z o.o. i Zakładu Produkcyjnego „PAROC”. W ćwiczeniu uczestniczyli: Wicestarosta Robert Andrzejewski, pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz miasta i gmin powiatu prowadzący sprawy obronne i zarządzania kryzysowego, przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz służby ratownicze (policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe). Na terenie zakładu DYNEA ćwiczono sytuację z podłożeniem przez nn osobę niezidentyfikowanego ładunku, natomiast na terenie zakładu PAROC wybuch pożaru wywołany przez nn osobę.