Nowa remiza strażacka

7 października w godzinach popołudniowych w Mielnie (gm. Mieleszyn) odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanej świetlicy wiejskiej oraz nowo wybudowanej remizy strażackiej.

Uroczystość zgromadziła sporą liczbę mieszkańców. Obecni byli również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie Marek Wegner, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Marek Kosmala, Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn Tadeusz Bereźnicki, delegacje strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu gminy Mieleszyn oraz delegacja strażaków ochotników z zaprzyjaźnionej jednostki w Modliszewie. Uroczystości przewodniczył Wójt Gminy Mieleszyn Janusz Kamiński, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że na zmodernizowanie świetlicy wiejskiej poniesiono wydatki w wysokości 170 tys. zł i otrzymano dofinansowanie 110 tys. zł z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oś 4 LEADER. Natomiast budynek remizy został wybudowany w ramach własnych środków budżetowych a koszt jego wyniósł 109 tys. zł. Dotychczas jednostka OSP w Mielnie nie miała własnej siedziby. Dobudowanie remizy do świetlicy ma spowodować wzajemne uzupełnianie się funkcji i służyć będzie jeszcze większej aktywizacji i integracji mieszkańców.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektów przez ks. Andrzeja Januchowskiego z parafii w Modliszewku uczestnicy uroczystości udali się na strażacką grochówkę. Zebranym przygrywał zespół rodzinny KONTRAST z Mieleszyna.