Zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gnieźnie, organizują konferencję i sympozjum.

Konferencja dotyczyć będzie "Tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz zdrowia środowiskowego" i odbędzie się dnia 23.10.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 (sala sesyjna).

Tematyka

W imieniu organizatorów serdecznie zaprasza
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Pilak


Załącznik: