Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 30 września 2004 r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.

P r o p o n o w a n y   p o r z ą d e k   o b r a d


 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Informacja o pracach nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 8. Informacja nt. struktur zarządzania kryzysowego,
 9. Awans zawodowy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego,
 10. Wpływ programu naprawczego na sytuację ekonomiczną ZOZ w Gnieźnie,
 11. Sprawozdanie w sprawie dopłat dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: uzupełnienia składu Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie poprzez powołanie przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego,
  2. w sprawie: kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie wraz ze zmianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ -35 i modernizacją systemu ogrzewania, ułożenia 80m2 kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. (ul. Powstańców Wielkopolskich 16),
  3. w sprawie: modernizacji kotłowni poprzez zastąpienie paliwa stałego - biopaliwem, ociepleniem rurociągów oraz pełną modernizacją budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Warszawska 29) w Witkowie,
  4. w sprawie: rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych,
  5. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  6. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  7. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/67/2003 dotyczącej budowy drogi powiatowej Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo,
  8. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/111/2004 dotyczącej przekazania realizacji inwestycji modernizacji drogi powiatowej Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo gminie Kiszkowo,
  9. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Łubowo,
  10. w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gniezno,
  11. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.2004-09-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412052

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno