XXVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 30 października 2012 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

XXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
30 października 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 8. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny.
 9. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 11. Polityka powiatu w zakresie kultury i sportu.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zgłoszenia kandydatów – przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego, na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie;
  2. w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  3. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  4. w sprawie: zatwierdzenia projektu Wyższe kwalifikacje - lepszy start współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.