Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konferencja

Dnia 5 października 2012 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się konferencja pn. „Potencjał rozwojowy i możliwości dofinansowania odnawialnych źródeł energii szansą dla rozwoju społeczności lokalnej Powiatu Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego”.

Konferencją została zorganizowana przez Starostę Gnieźnieńskiego - Dariusza Pilaka i Starostę Wrzesińskiego – Dionizego Jaśniewicza z inicjatywy Poseł na Sejm RP - Krystyny Pośledniej i Senatora RP - Piotra Gruszczyńskiego.

Uczestników konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem (ponad 80 osób) powitała Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo – Danuta Grychowska.Jak podkreślił Piotr Gruszczyński – Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki: „Podstawowym zadaniem projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii jest wdrożenie dyrektywy, której celem jest określenie ram służących dla wprowadzania udziału zielonej energii oraz promowania rozwoju rynku energetyki odnawialnej. Postępujące prace legislacyjne nad ustawą o OZE potwierdzają spełnienie oczekiwań społecznych. Istniejące i przygotowywane europejskie i krajowe programy pomocowe pomogą szybko osiągnąć efekty ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne”.W swoim wystąpieniu pn. „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cele operacyjne: ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów i przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Krystyna Poślednia – Poseł na Sejm RP zwróciła uwagę na uwarunkowania wynikające z projektów rozporządzeń dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i propozycję koncentracji środków finansowych dla Polski oraz przedstawiła proponowane kierunki interwencji w ramach celów tematycznych dotyczących ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego jej wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje oraz organizacje. Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak w swoim wystąpieniu przedstawił „Działania samorządu lokalnego podjęte na Konwencie Wójtów i Burmistrzów wspierające odnawialne źródła energii”, który odbył się w Starostwie w dniu 3.10.2012.Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Krzysztof Mączkowski zaprezentował „Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu efektywnego wykorzystania energii”, a w szczególności formy i warunki dofinansowania.
Prelekcję pn. „Kredyty bankowe jako istotny element finansowania inwestycji z zakresu OZE” wygłosiła Daria Zielińska – Szymaniak z Banku Ochrony Środowiska S.A, zwracając uwagę na rodzaje instrumentów bankowych, koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu, warunki kredytowania, dotacje oraz zakres finansowania.
„Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach programów unijnych i rządowych” z uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił Piotr Łykowski – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O „Efektywności ekonomicznej i energetycznej OZE na przykładzie biomasy z uwzględnieniem programu proponowanego przez Instytut Energii Odnawialnej” opowiedział Dyrektor Generalny firmy Asket - Roman Długi, przedstawiając m. in. zalety biomasy oraz technologię produkcji. Prelegent podkreślił, że biomasa jest najstarszym i najtańszym źródłem zielonej energii, a stosowanie jej przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnych – tworzy nowe miejsca pracy i stanowi nowe źródła dochodów dla rolników oraz korzyści ekologiczne zmniejszające ilość zanieczyszczeń do środowiska. Wykorzystuje przy tym ogromne ilości odpadów, które trzeba by było w inny sposób zutylizować lub zmagazynować i zagospodarowuje nieużytki na terenach wiejskich.Program konferencji obejmował również pokaz produkcji biomasy zaprezentowany przez firmę „Asket”. Każdy zainteresowany rolnik mógł otrzymać brykiet w celu sprawdzenia jego energetycznych zalet.
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a chętnych do przetestowania „złotego węgla” nie brakowało.Całość konferencji uświetniła debata „Potencjał rozwoju OZE dla społeczności lokalnej” z udziałem przedstawicieli Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Żywa dyskusja, którą poprowadziła Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Roman Długi pozwoliła odpowiedzieć na pytania z zakresu wymagań i zobowiązań dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie OZE, ukazała różnice podatkowe pomiędzy prowadzącymi działalność gospodarczą a prowadzącymi działalność rolniczą, odpowiedziała na pytania w zakresie zachowania zasad ubezpieczenia dla rolników w przypadku podejmowania działalności związanej z OZE oraz pozwoliła odpowiedzieć na pytania czy osoby bezrobotne mogą skorzystać z proponowanych przez Urząd Pracy programów jeśli zdecydują się na wykorzystanie energii odnawialnej.Senator Piotr Gruszczyński przysłuchując się żywej dyskusji i zgłaszanym problemom stwierdził, że jeśli uczestnikom nasuną się jeszcze jakieś wątpliwości to za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie można zgłaszać pytania, i Senator postara się pomóc i uzyskać odpowiedzi z właściwych w sprawach ministerstwach. Podsumowując konferencję Senator i Starosta zaproponowali wszystkim uczestnikom możliwości pomocy, doradztwo przy wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych przez pracowników Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, ul. Rynek 10/1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Duże zainteresowanie konferencją stanowi ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości o zaletach odnawialnych źródeł energii. Ankiety wypełnione przez uczestników wskazują na duże zainteresowanie przedmiotową tematyką i ukazują potrzebę organizacji kolejnych konferencji w przyszłości w zakresie energetyki wiatrowej, słonecznej i biopaliw.

2012-10-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21370059

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno