„Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata”

Konkurs miał za zadanie wypromować wygląd, estetykę i zagospodarowanie posesji i zagród na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Ideą konkursu było uhonorowanie tych właścicieli posesji i zagród, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do kształtowania korzystnego wizerunku regionu.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

pierwszy polegał na weryfikacji formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji,
drugi obejmował wizytację zgłoszonych posesji i zagród.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w terminie do 7 września 2012 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji. Zgłoszenia przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

W dniach 28 września i 1 października 2012 r. powołana Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 51/2012 z dnia 7 września 2012 r. Komisja ds. oceny posesji i zagród zgłoszonych do konkursu przeprowadziła wizytację 13 wybranych miejsc.

Sporządzono arkusze ocen zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Przedmiotem oceny były: O wyniku zadecydowała suma ocen wszystkich kryteriów.
Po przeprowadzeniu obrad Komisja postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 9 wyróżnień.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.10.2012 r. o godz. 10.00 na konferencji i sympozjum dotyczącej "Tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz zdrowia środowiskowego".

Załącznik: