Uwaga na grasujących unijnych naciągaczy !

Od pewnego czasu napływają do gnieźnieńskiego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich doniesienia o próbach wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za współpracowników Urzędu Marszałkowskiego lub podszywające się pod pracowników urzędu.

Pojawiły się osoby oferujące zakup materiałów informacyjnych,  często podające nieprawdziwe informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich lub wręcz obiecujące przyznanie dotacji. Oszuści kontaktują się z poszkodowanymi zazwyczaj telefonicznie. Wybierają najczęściej przedsiębiorców lub rolników, czyli grupy potencjalnie zainteresowane pozyskaniem funduszy europejskich.

Prosimy o rozwagę. Jednocześnie informujemy, że  żaden z departamentów Urzędu Marszałkowskiego ani działające w ramach urzędu Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich województwa wielkopolskiego nigdy nie współpracowały i nie współpracują  z osobami i firmami oferującymi tego typu usługi. Wszystkie materiały informacyjne, poradniki, informatory, broszury i podręczniki dla beneficjentów funduszy europejskich są bezpłatne. Żaden pracownik UM nie może obiecać przyznania dotacji, gdyż te przyznawane są na podstawie określonych kryteriów w ramach konkursów.

Ponadto informujemy, iż w związku ze skierowaniem w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, wszyscy poszkodowani oraz wszystkie osoby, które zetknęły się z opisanymi wyżej praktykami, a także w każdym przypadku oferowania odpłatnych wzorów dokumentów czy publikacji poświęconych funduszom europejskim należy zgłaszać takie przypadki w najbliższej komendzie policji lub prokuraturze podając następujące sygnatury prowadzonego dochodzenia:

KRP’PG-I-3414/12 oraz 3 Ds.543/12/AH

Jednocześnie przypomnijmy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać bezpłatne informacje na temat dofinansowania dla działalności gospodarczej. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Informują również o pożyczkach i poręczeniach. Na miejscu, w siedzibie PIFE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne.  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl