I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej

18 października w malowniczym „Ranczo w Dolinie”, w asyście promieni słonecznych odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem festiwalu było rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie muzyczne, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.

Uroczystego otwarcia konkursu muzycznego dokonali: Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska–Matanda oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku – Adam Serwatka, życząc uczestnikom udanej zabawy poprzez rozwijanie swoich pasji artystycznych i ekologicznych. Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej zgłosiło 6 placówek z powiatu gnieźnieńskiego i 1 z powiatu wągrowieckiego.

Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru związanego z charakterem konkursu, poziom warsztatu wykonawczego, interpretację wokalno-sceniczną, ekologiczny strój sceniczny, tekst własnego autorstwa i używanie dodatkowych instrumentów muzycznych.

Wszystkie występy zostały przygotowane z dużym zaangażowaniem zarówno występujących zespołów jak i ich nauczycieli, poziom festiwalu był bardzo wysoki, piosenki ciekawie wykonane. Po wnikliwych naradach komisja konkursowa postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 3 wyróżnienia: Wyróżnienia: Nagrody, w postaci sprzętu rekreacyjno – sportowego wszystkim wykonawcom wręczali: Alina Kujawska–Matanda Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiałowicz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Adam Serwatka Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kłecku.

Dodatkowymi atrakcjami festiwalu były: gościnny występ zespołu muzycznego, przy którym wszyscy bawili się znakomicie, przejażdżki quadem oraz gazikiem, a także zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego. Na wszystkich uczestników muzyczno-ekologicznej zabawy czekał również gorący posiłek. Uczestnicy festiwalu wyjeżdżali z uśmiechem na twarzy, zadowoleniem oraz nadzieją spotkania za rok. Warto podkreślić że forma edukacji ekologicznej, jaką jest organizacja festiwalu nie tylko upowszechnia wiedzę o przyrodzie, propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska, ale inspiruje dzieci i młodzież do działań w zakresie jego ochrony oraz uświadamia odpowiedzialność za stan środowiska poprzez zabawę. Jest to szczególny charakter pracy dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Idea konkursu ukazuje zaangażowanie i umiejętność przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych w formie śpiewu. Mając na uwadze powyższe Starostwo Powiatowe w Gnieźnie planuje kontynuować nową formę jaką jest organizacja festiwalu, zachęcając do udziału również sąsiednie powiaty.