Przejazd na Dalkach zamknięty!

Uprzejmie informujemy, że dnia 14.11.2012r. od godziny około 10:00 do godziny około 13:00 oraz dnia 20.11.2012r. nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego na linii 353 Poznań Wschód- Skandawa w km 43,141 w miejscowości Gniezno, ul. Gajowa (przejazd bliżej ulicy Cienistej).

Objazd od strony ul. Cienistej zostanie poprowadzony do ulicy Kostrzewskiej i następnie ulica Prostą do ulicy Gajowej, gdzie objazd zostanie zakończony. Objazd od strony ulicy Gajowej zostanie poprowadzony analogicznie.