XXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05.061998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 listopada 2012 r. zwołuję nadzwyczajną XXVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Sejsa odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Porządek obrad nadzwyczajnej XXVIII sesji
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
22 listopada 2012 roku


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi B.M.iG.T. Pana K.D.,
    2. projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Pana J.J.
  5. Zamknięcie sesji.