XXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego

XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 listopada 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Poznaniu z uwzględnieniem Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. działalność Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu oraz realizacja przyjętych programów w roku 2012; działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Gnieźnie.
  Ochrona Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. stan środowiska na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2011 – 2012;
  2. ochrona środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim poprzez realizowanie zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 7. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zamiaru przekształcenia uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Mieleszynie;
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielnie, gm. Mieleszyn stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.