Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce

15 listopad w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się druga edycja spotkania pn. „Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce”, którą Powiat Gnieźnieński zorganizował wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału Wielkopolskiego - Delegatura w Gnieźnie oraz Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Wśród przybyłych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, powiatów sąsiednich, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Otwierając spotkanie Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwrócił uwagę na złożony i skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji w dobie rozwoju społeczno–gospodarczego. - Pogarszanie się stanu środowiska stanowi aktualnie jeden z poważniejszych problemów. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, że coraz częściej podejmuje się działania organizacyjno–prawne, mające na celu ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami. Niełatwa jest sytuacja małych i średnich przedsiębiorców korzystających ze środowiska, skomplikowana jest również sytuacja gmin, przed którymi stoją nowe zadania wynikające z tzw. „ustawy śmieciowej” . Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z zakresu gospodarki odpadami, tworzą bardzo rozbudowany i trudny zestaw obowiązków do realizacji w praktyce – przyznał Starosta.

W roli prelegentów wystąpili:
  • Hanna Grunt – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Marzena Kicińska – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Ochrony Środowiska,
  • Justyna Jastrzębska – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie.
Na spotkaniu zostały przedstawione następujące tematy:
  • Planowane zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami ( projekt nowej ustawy o odpadach)
  • Racjonalna gospodarka odpadami,
  • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki użytkowników środowiska w tym zakresie w świetle obowiązujących przepisów prawnych (wymogi dla przedsiębiorców: obowiązki posiadaczy odpadów i transportujących odpady, zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów, wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne, przykłady odpadów, które można przekazać osobom fizycznym, ewidencja odpadów, dokumenty ewidencji odpadów, opłaty oraz kary),
  • Fundusze europejskie – szanse i możliwości dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą.
Spotkanie miało na celu zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi w gospodarowaniu odpadami oraz przedstawienie projektu powstającej nowej ustawy o odpadach. O wyborze tematyki zadecydowały pytania, wątpliwości, a także nieprawidłowości wykazywane podczas organizowanych kontroli w przedsiębiorstwach i firmach mieszczących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Spotkanie zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”.


2012-11-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21433537

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno