Informujemy

Dyrektor Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie informuje, iż dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w dniu  15 grudnia 2012 roku (sobota).

W dniu 15 grudnia 2012 roku praca w PZGKKiN odbywać się będzie w godzinach odpowiadających przewidzianym w Regulaminie Pracy w/w jednostki tj. w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie