Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Kujawsko – Pomorskie i Wielkopolska jednym głosem

Chęć dalszej współpracy, kompromis oraz partnerstwo – tak zostały zdefiniowane główne założenia dalszej współpracy przedstawicieli obu województw w trakcie VII posiedzenia Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, które odbyło się w dniu 4 grudnia w Biskupinie.

Ostatnie spotkanie członków Rady było poświęcone omówieniu wyników I międzyregionalnej konferencji „Szlak Piastowski – aktualny stan, szansa na wykorzystanie jego potencjału turystycznego w perspektywie 2014 – 2020”, która odbyła się w dniu 9 listopada br. w Gnieźnie. Rada pochyliła się również nad wynikami audytu turystycznego przeprowadzonego w roku 2012. Zostały ponadto zanalizowane realne możliwości pozyskania środków unijnych i zrealizowania projektu dotyczącego rozwoju infrastrukturalnego szlaku. Ustalono, że powstaną dwa równorzędne regionalne projekty unijne, które zgodnie z zapewnieniami obu marszałków mają się znaleźć na liście indykatywnej projektów kluczowych, co oznacza, że nie będą one poddane procedurze konkursowej.

Rada postanowiła jeszcze raz przeanalizować głosy społeczności lokalnych dotyczące obiektów / miejsc, które czują się mocno związane ze Szlakiem Piastowskim, a nie zostały aktualnie ujęte na trasach przebiegu szlaku. Członkowie Rady wyrazili gotowość ponownego przeanalizowania w sposób szczegółowy zasadności ujęcia danego obiektu na szlaku, zarówno pod względem cezury czasowej, jak również tematyczności, dostępności oraz atrakcyjności turystycznej. Z pewnością dużą rolę będą odgrywały zobowiązania lokalnych władz czy innych podmiotów do stworzenia dodatkowej oferty mającej na celu uatrakcyjnienie obiektu. Decydujące znaczenie będzie jednak odgrywał audyt obiektu, przeprowadzony w identyczny sposób jak ten, który został wykonany w roku 2012.

W ramach Rady został również powołany kilkuosobowy zespół roboczy mający na celu opracowanie zarysów obu regionalnych projektów oraz wytyczenie głównych obszarów realizacyjnych. Jednym z zadań będzie rozbudowa infrastruktury szlaku, w ramach której ma zostać stworzona lista rankingowa obiektów na szlaku, których znaczenie określi Rada w kontekście ich rangi oraz oczekiwanych nakładów inwestycyjnych, a także deklaracji ze strony właściciela obiektu jako przyszłego partnera w projekcie. Liderami obu wojewódzkich projektów będą regionalne organizacje turystyczne (Wielkopolska Organizacja Turystyczna oraz Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna). Na wymagany wkład własny mają złożyć się partnerzy, głównie samorządy lokalne. Realizacja potrzeb inwestycyjnych w ramach planowanych projektów ma się opierać na przeprowadzonym w roku 2012 audycie. Oba regionalne projekty mają być ze sobą ściśle powiązane, a w pewnych obszarach jak np. oznakowanie czy promocja – wręcz tożsame.

Ostatnim niezwykle istotnym wątkiem poruszonym podczas biskupińskiego posiedzenia Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego było omówienie kwestii wzmocnienia organizacyjnego oraz wzrostu ilości członków z obu województw w Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski. Organizacja powstała niemal 10 lat temu i jest przykładem lokalnej organizacji turystycznej, której zakres działania skupia się na konkretnym produkcie. Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski winna w przyszłości reprezentować interesy wszystkich partnerów oraz zarządców obiektów na szlaku oraz sprzyjać jeszcze bardziej efektywnej promocji turystycznej Szlaku Piastowskiego.

Po zakończonym spotkaniu członkowie Rady zwiedzili najnowsze inwestycje, w tym i niedawno wybudowaną osadę średniowieczną, w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.
Wyznaczono również termin i miejsce kolejnego spotkania Rady na dzień 26 lutego 2013 roku w Gnieźnie.


Przygotowała: Agnieszka Rzempała – Chmielewska
Koordynator RPNds.SP

Więcej informacji o działalności Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego na www.szlakpiastowski.com.pl

Autor zdjęć: Jacek Wrzesiński, OT Szlak Piastowski
2012-12-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21453064

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno