XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2012 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 grudnia 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013 – 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013 – 2023,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały,
  6. głosowanie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  8. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Elżbiecie Janiak;
  9. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Sewerynowi Kamińskiemu;
  10. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Pani E.H.;
  11. w sprawie: uchwalenia Statutu Świetlicy Środowiskowej DZIECI Z CHMUR w Gnieźnie;
  12. w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie;
  13. w sprawie: uchwalenia Statutu Domu Dziecka w Gnieźnie;
  14. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  15. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  16. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  17. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.