Szkolenie samorządowców

W dniach 11-12 grudnia b.r. samorządowcy powiatu gnieźnieńskiego oraz komendant powiatowy policji uczestniczyli w szkoleniu z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego zorganizowanego w Gołdapi przez Starostę Gnieźnieńskiego.

Organizacja i udział w szkoleniu finansowane było ze środków budżetu wojewody wielkopolskiego.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: Wymienioną tematykę szkolenia realizowano w ramach spotkań i wizyt : Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak został uhonorowany przez dowódcę Pułku medalem 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.