Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nabór wniosków do Działania 2.8

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów,

konkurs nr 20/II/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.
Konkurs ma formułę zamkniętą.
Oferty konkursowe można składać od 27 grudnia 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku, do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2013 roku.
Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 34 200 000,00 € i może ulec zmianie.
Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania na wyodrębnionych obszarach wynosi:

 
1

Powiat chodzieski              

1 369 028,73 €
2

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

1 967 978,80 €
3

Powiat gnieźnieński            

835 955,60 €
4

Powiat gostyński               

1 004 925,34 €
5

Powiat grodziski               

1 211 063,88 €
6

Powiat jarociński              

780 685,80 €
7

Powiat kaliski oraz Miasto Kalisz          

617 405,11 €
8

Powiat kępiński                

1 026 771,55 €
9

Powiat kolski                  

1 085 781,41 €
10

Powiat koniński oraz Miasto Konin          

761 798,24 €
11

Powiat kościański              

866 632,87 €
12

Powiat krotoszyński            

866 632,87 €
13

Powiat leszczyński oraz Miasto Leszno      

679 589,80 €
14

Powiat międzychodzki           

1 889 259,65 €
15

Powiat nowotomyski             

1 311 985,87 €
16

Powiat obornicki               

1 166 209,66 €
17

Powiat ostrowski               

684 514,36 €
18

Powiat ostrzeszowski           

1 330 464,54 €
19

Powiat pilski                  

866 632,87 €
20

Powiat pleszewski              

1 073 442,98 €
21

Powiat poznański               

549 203,39 €
22

Powiat rawicki                 

874 657,24 €
23

Powiat słupecki                

1 349 471,18 €
24

Powiat szamotulski             

1 195 733,95 €
25

Powiat średzki                 

1 061 381,82 €
26

Powiat śremski                 

908 297,91 €
27

Powiat turecki                 

1 049 588,69 €
28

Powiat wągrowiecki             

1 431 257,31 €
29

Powiat wolsztyński             

1 151 987,59 €
30

Powiat wrzesiński              

882 831,61 €
31

Powiat złotowski               

2 303 975,18 €
32

Miasto Poznań               

44 854,22 €


i może ulec zmianie.
Uprawnionymi do składania wniosków są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 20 grudnia 2012 roku:
  • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)).
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych,
  2. Budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów lub centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi wraz z ich wyposażeniem (wyłącznie w ramach inwestycji wymienionych w pkt. 1).
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego rodzaju projektu wynosi:
  • maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych projektu dla pozostałych podmiotów.
Minimalna wartość projektu wynosi: 500.000,00 PLN
Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: marcin.brzozowski@umww.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 626 61 10.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 2012-12-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 22-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20740341

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno