Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zrewitalizowane koszary uroczyście otwarte

Do niedawna zdegradowany budynek dawnych koszar przy ul. Sobieskiego 20 „straszący” wielkimi dziurami po brakujących cegłach w brudnej elewacji, butwiejącymi belkami i podmokłymi piwnicami świeci nowym blaskiem.

W obecności wielu znamienitych gości, w tym i Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz Powiatu Gnieźnieńskiego dokonali uroczystego otwarcia budynku.

Projekt rewitalizacji dawnych koszar 6. Regimentu Piechoty Pomorskiej realizowany był ponad dwa lata. W lipcu 2010 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu powiatowi gnieźnieńskiemu dotacji na ten cel. Łączna wartość projektu wyniosła 10 748 286,36, z czego 6 303 238,08 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bez tego wsparcia inwestycja byłaby niemożliwa do zrealizowania. Przedmiotem projektu była rewitalizacja zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych. Przebudowie poddany został główny budynek koszar oraz budynek dawnej zbrojowni. Budynek główny zaadaptowany został na obiekt realizujący cele edukacyjne, w którym funkcjonują trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, a także Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk. Dawna zbrojownia zaadaptowana została na budynek pracowni gastronomiczno-hotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę zdobywają uczniowie technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

„Dwa trudne lata prac za nami” – powiedział podczas uroczystości oficjalnego otwarcia zrewitalizowanego budynku w dniu 10 stycznia br. Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. – „Chciałbym szczególnie podziękować za zaangażowanie i wzajemną życzliwość w trakcie prac budowlanych Wykonawcy – firmie REBUD Sp. z o.o. i dyrektorom szkół. Widoczne było to zwłaszcza w okresie matur – kiedy firma REBUD Sp. z o.o. tak zaplanowała prace, by wykonywane były działania powodujące jak najmniejszy hałas. Teraz można powiedzieć: oczywiście, było warto” – zaznaczył Starosta. – „Koszary odzyskały blask: odnowione, pięknie oświetlone, stanowią wizytówkę miasta, przyciągają turystów. Zaledwie kilkanaście dni temu, w rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, w blasku fleszy aparatów koszary zostały zdobyte przez powstańców – w tej inscenizacji uczestniczyli także uczniowie gnieźnieńskich szkół” – dodał Starosta.

Jednym z gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość otwarcia był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który podzielając zdanie D. Pilaka potwierdził, iż efekty przeprowadzonych prac sprawiają ogromne wrażenie. „Różnica pomiędzy wyglądem „wczoraj” a „dziś” obecnej siedziby trzech gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, którą zaprezentowali uczniowie tych placówek na specjalnie przygotowanej wystawie fotografii jest dowodem na to, jak ogromną pracę włożono rewitalizację budynku dawnych koszar 6. Regimentu Piechoty Pomorskiej” – przyznał Marszałek.

Warto zaznaczyć, że efektem realizacji projektu jest także całkowita dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Dzięki windzie, podjazdom, szerokim korytarzom uczeń lub nauczyciel niepełnosprawny dostanie się do każdej sali lub skorzysta z przystosowanych do jego szczególnych potrzeb toalet. Jak powiedział Starosta Gnieźnieński: „Koszary są nie tylko piękne – są także otwarte i w pełni dostępne”.


2013-01-10
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21364602

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno