Nowe kadry inżynierskie w powiecie

63 absolwentów kierunków inżynierskich: informatyki, ochrony środowiska, transportu oraz zarządzania i inżynierii produkcji zgromadziła uroczystość absolutoryjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, która odbyła się w minioną niedzielę 10 lutego w Teatrze im. Aleksandra Fredry.

Absolwentom towarzyszyły rodziny oraz liczne grono zaproszonych gości. Poza władzami uczelni, pracownikami dydaktycznymi i administracyjnymi, absolwentom PWSZ gratulowali także gnieźnieńscy parlamentarzyści, przedstawiciele gmin powiatu i uczelni wyższych z Gniezna.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, zwracając się do bohaterów niedzielnej uroczystości, życzył im powodzenia i wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, gratulując jednocześnie osiągniętych wyników.

W imieniu wszystkich absolwentów podziękowania dla władz uczelni, wykładowców, rodziców i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej złożył Maciej Recki, były przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Uroczystość była okazją do podsumowań i refleksji na temat przyszłości absolwentów. Była również dowodem, że studia to nie tylko nowe wyzwania i trud pracy, ale także czas przyjaźni, radości, sukcesów i satysfakcji.