Starosta Gnieźnieński na spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

Bronisław Komorowski – Prezydent RP był gościem specjalnym Wielkopolskiego Forum Samorządowego, które odbyło się w piątek 8 lutego br. w Tłokini Kościelnej, w gminie Opatówek.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprezentował Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Zarówno Marszałek Województwa, jak i Prezydent RP zwrócili uwagę na istotne znaczenie poprawy połączeń komunikacyjnych w regionie. Szczególnie ważne będzie zapewnienie spójności i rozwój sieci drogowej, zwłaszcza o kierunku północ-południe, w układach stolica regionu – ośrodki subregionalne.

Wielkopolskie Forum Samorządowe było okazją do omówienia planów i zamierzeń jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w kontekście wykorzystania szans, które daje nowa perspektywa finansowa UE.

W spotkaniu samorządowców Powiat Gnieźnieński reprezentowałStarosta Dariusz Pilak oraz Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska-Matanda.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku dostępna jest na stronie: www.umww.pl