Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowe firmy w powiecie

„Cieszę się, że dzięki skuteczności agencji w powiecie gnieźnieńskim powstało 36 nowych podmiotów gospodarczych. Życzę Państwu rozwoju nowo utworzonych firm, tak abyście po latach mogli je przekazać swoim dzieciom” - powiedział Robert Andrzejewski Wicestarosta Gnieźnieński ...

podczas konferencji podsumowującej realizowany przez GARG sp. z o.o. projekt pn. „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie”.

Dzięki właśnie zakończonemu projektowi unijnemu realizowanemu przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego powstało 36 nowych firm. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2,1 mln złotych. Środki unijne pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja podsumowująca projekt była dobrą okazją do złożenia gratulacji przez władze powiatu (współwłaściciela GARG posiadającego największą ilość udziałów w spółce) na ręce zarządu agencji za dotychczasową działalność na rzecz promocji lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto obecni na spotkaniu przedstawiciele Wielkopolskiego Instytutu Jakości z Poznania przekazali Certyfikat Europejskiego Systemu Nagród nadający Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego tytuł LIDERA „Wielkopolska Jakość”.

Zakończony właśnie projekt skierowany był do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego - bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy oraz osób zatrudnionych, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Do GARG Sp. z o.o. zgłosiło się 137 osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Spośród tej grupy, na etapie rekrutacji wyłoniono 60 uczestników projektu, którzy wzięli udział w grupowych szkoleniach m.in.: z zakresu marketingu, etapów rejestracji działalności gospodarczej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności, doradztwa w zakresie biznes planu, przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Po zakończeniu 60 godzin szkoleń, uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz biznesplany planowanych działalności gospodarczych. Na podstawie tych dokumentów oraz z uwzględnieniem wskaźników projektu, wybrano 36 osób, które zarejestrowały swoje przedsiębiorstwa, a następnie podpisały umowy na otrzymanie jednorazowego wsparcia inwestycyjnego w wysokości do 40 000,00 zł. Pozostali uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Łączna kwota przekazanych dotacji inwestycyjnych to 1 421 589,56 zł..

Dodatkowo każdy z 36 uczestników projektu otrzymywał przez pierwszych 6 m-cy podstawowe wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 1 300,00 zł. miesięcznie.

Łączna kwota przekazanego wsparcia pomostowego to 280 800,00 zł.

W ramach umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, 36 uczestników projektu wzięło również udział w indywidualnym doradztwie specjalistycznym z zakresu: rozliczenia przyznanej dotacji, prawa zamówień publicznych, zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz doradztwa prawnego.

Wartość doradztwa specjalistycznego przekazanego uczestnikom wyniosła 12 818,53 zł.

Firmy powstałe w ramach projektu „Bądź przedsiębiorczy - pracuj u siebie” zlokalizowane są na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego. Są to przedsiębiorstwa przede wszystkim o profilu handlowo-usługowym: sklepy spożywcze i sklep odzieżowy, serwisy samochodowe, ośrodki nauki jazdy, firmy szkoleniowo-doradcze, salon kosmetyczny, myjnia samochodowa, agencja fotograficzna i reklamowa, pracownia krawiecka i wiele innych.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-02-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21446006

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno