Podsumowania i rozliczenia spółek wodnych

Każdego roku miesiące luty i marzec są dla aktywnych spółek wodnych okresem podsumowań, rozliczeń i planowania kolejnych przedsięwzięć.

Aktualnie na terenie powiatu odbywają się Walne Zgromadzenia Spółek Wodnych do których zadań, zgodnie z Ustawą Prawo wodne oraz statutem, należy m.in.:uchwalenie planu prac spółki wodnej, jej budżetu, wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i komisję rewizyjną.

Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych, które zajmują się konserwacją urządzeń melioracji wodnej szczegółowej, w tym w szczególności rowów, rurociągów, stacji pomp czy ziemnych stawów rybnych. Działania podejmowane przez spółki mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy i co równie ważne – ochronę użytków rolnych przed powodziami.

Walne Zgromadzenia, w których uczestniczyli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, odbyły się do tej pory wSpółkachWodnychw Trzemżalu, Gminnych SpółkachWodnych w Trzemesznie, Witkowie, Gnieźnie i Czerniejewie orazSpółce Wodnej Żydowo Czerniejewo Strychowo. W najbliższym czasie podobne zebraniazorganizowane zostaną w Gminnych Spółkach Wodnych w Kłecku, Mieleszynie, Kiszkowie, Gminnej Spółce Wodnej w Niechanowie oraz Spółce Wodnej w Fałkowie.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie od 2007 roku dofinansowuje prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonywane przez spółki wodne działające na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Ogółem z dofinansowania przekonserwowano 121 rowów melioracyjnych na długości 136 km.