XXXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, że XXXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2013 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
28 marca 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2012 rok.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2012 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zespołowi Pieśni i Tańca „Strzecha” z siedzibą w Trzemesznie;
  2. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013 – 2023;
  3. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.