Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Będzie nowy szpital

Projekt wykonany przez wrocławskich architektów z firmy HeinleWischer Und Partner Architekci Sp. z o. o. zwyciężył w konkursiena wykonanie koncepcji architektoniczno-technologiczno-budowlanej dla kompleksu budynków szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Zdaniem sądu konkursowego projekt wykonany przez wrocławską pracownię wyróżnia się racjonalnymi i odpowiadającymi potrzebom gnieźnieńskiego ZOZ-u rozwiązaniami architektonicznymi. Przede wszystkim jednak jest projektem możliwym do zrealizowania w obecnych warunkach ekonomicznych. Pierwszy etap rozbudowy oszacowano na 17 milionów złotych. Całość inwestycji obejmie koszty ponad 30 mln złotych.

Nowa koncepcja, obejmuje zagospodarowanie całości powierzchni użytkowej zarówno w nowych, jak i już istniejących budynkach mieszczących się przy ul. 3 Maja i w pełni zaspokaja potrzeby pacjentów, zapewniając zapewnia sprawne funkcjonowanie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w przeciągu kilkunastu kolejnych lat.

W celu przeprowadzenia konkursu powołany został sąd konkursowy w sześcioosobowym składzie.Wielomiesięczna praca członków sądu doprowadziła do wyłonienia zwycięzcy – wrocławskiej spółkiHeinleWischer Und Partner Architekci Sp. z o. o. Ocena prac konkursowych oparta była o następujące kryteria:
  • atrakcyjność rozwiązań pod względem architektonicznym 30%
  • jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 30%
  • najniższy koszt wykonania prac budowlanych objętych projektem 20%
  • koszt utrzymania powierzchni przeznaczonej na cele medyczne po adaptacji 20%
Prace zostały ocenione indywidualnie przez każdego z członków sądu konkursowego. Wybrana koncepcja w najwyższym stopniu spełniła powyższe wymagania i co bardzo ważne podkreśliła zabytkowy charakter istniejących obecnie budynków. Jeżeli dopełnione zostaną wszystkie wymagane formalności, rozbudowa szpitala rozpocznie się jeszcze w tym roku.


Prezentacja koncepcji nowego szpitala


2013-04-09
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21414223

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno