Wsparcie finansowe dla Organizacji Pozarządowych

W dniach od 29 marca do 29 maja 2013 roku trwa nabór wniosków w ramach Szwajcarsko – Polskiego Program Współpracy.

O wsparcie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj: Jednocześnie wnioskodawcy muszą spełniać warunki: Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych: Dofinansowanie o jakie można się ubiegać:
od 5 000 CHF do 40 000 CHF

Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdziecie Państwo na stronie: www.swissgrant.pl.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego