Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Będziemy likwidować azbest

Dnia 9 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z przedstawicielami gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Przedstawicieli gmin powitała i spotkanie otworzyła pani Alina Kujawska-Matanda Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Program spotkania obejmował tematykę dotyczącą usuwanie azbestu na terenie powiatu. Od 2008 roku Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z gminami realizuje zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Przedmiotem zadania jest pomoc wnioskodawcom w realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych zawierających azbest. Przez wspomniany okres czasu w powiecie udało się zutylizować ponad 2 000 Mg azbestu.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pani Magdalena Musiałowicz przedstawiła prezentację podsumowującą akcję usuwania azbestu oraz projekt nowego Regulaminu udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia w roku 2013. Projekt, po przedyskutowaniu przez obecnych na spotkaniu gości, został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli gmin i zostanie przyjęty Uchwałą przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zasady usuwania azbestu są podobne jak w poprzednim roku, a procedura jest bardzo prosta. Dofinansowanie w wysokości 100% na demontaż lub utylizację zostanie przyznane mieszkańcom powiatu, którzy złożą wniosek do właściwego ze względu na położenie Urzędu Gminy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.naszesrodowisko.pl. Obecnie przez Starostwo Powiatowe przygotowywany jest przetarg na wybór wykonawcy. Planowany termin rozpoczęcia prac to początek maja.

Na spotkaniu poruszona została również tematyka dotycząca zagadnień związanych z wycinką drzew i krzewów – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za wycięcie drzew bez zezwolenia. Przekazano także informacje o wnioskach i zaplanowanych wspólnych działaniach samorządu lokalnego tj. wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego określonych na Konwencie Wójtów i Burmistrzów, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w dniu 03.10.2012 r. i dotyczył tematyki gminy ekologicznej i samowystarczalnej w tani opał biomasowy.

Na zakończenie spotkania zaproponowano kontynuację wspólnych działań mających wspierać program odnawianych źródeł energii oraz usuwania azbestu w naszym powiecie.2013-04-11
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21351156

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno