Posiedzenie Powiatowej RadyDziałalności Pożytku Publicznego

Uchwałą Nr 773/2013 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 marca 2013 r. została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję.

Pierwsze posiedzenie Rady zostało zwołane przez Starostę Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka w dniu 11 kwietnia br. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia,Starosta Dariusz Pilak wręczył członkom Rady akty powołania. W dalszej części spotkania Radadokonała wyboru swojego zarządu.Przewodniczącym został Wicestarosta Robert Andrzejewski, Wiceprzewodniczącą Pani Maria Brykczyńska, Sekretarzem Pan Jan Gorzelańczyk.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej podstawowych zadań należy: Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015:

Robert ANDRZEJEWSKI - Wicestarosta Gnieźnieński - przewodniczący Rady
Maria BRYKCZYŃSKA - Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie - wiceprzewodnicząca Rady
Jan GORZELAŃCZYK - Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - sekretarz Rady

Pozostali członkowie Rady:

Michał POWAŁOWSKI - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Ewa MĄDRA - Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Bolesław CIESIELCZYK - Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Koło w Gnieźnie
Stanisław DOLACIŃSKI - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Ryszard POLASZEWSKI - Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gniezno
Stanisław KRÓL - Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
Dariusz MICHAŁOWSKI - Towarzystwo Miłośników Gniezna
Ks. Krzysztof STAWSKI - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Lucyna MUNIAK - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej