Innowacyjny profil wojskowy w ZSP 2

11 kwietnia w Starostwie Powiatowym, dyrektor ZSP nr 2 w Gnieźnie Sylwester Sip oraz Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr mgr Antoni Antkiewicz, podpisali porozumienie o współpracy w sprawie wspólnego działania podczas...

realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji obywatelskiej, patriotycznej i pro obronnej młodzieży z klas realizujących szkolenie wojskowe.

Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony. Dzięki podjętej współpracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie realizować będzie bogaty program zajęć, obejmujący szeroko pojętą edukację obywatelską, patriotyczną i pro obronną młodzieży z klas o profilu wojskowym.

Porozumienie gwarantuje między innymi: Podpisujący porozumienie zgodnie stwierdzili, że podobne inicjatywy rozszerzające ofertę kształcenia ogólnokształcącego o profilu wojskowym, pozwolą młodzieży na poznanie specyfiki zawodu żołnierza, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu poziomu wiedzy w tym zakresie.