Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego – II kadencja

Uchwałą Nr 773/2013 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 marca 2013 r. została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.
Do jej podstawowych zadań należy: Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015

Robert ANDRZEJEWSKI Wicestarosta Gnieźnieński przewodniczący Rady
Maria BRYKCZYŃSKA Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie wiceprzewodniczący Rady
Jan GORZELAŃCZYK Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sekretarz Rady

Pozostali członkowie rady

Michał POWAŁOWSKI Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Ewa MĄDRA Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Bolesław CIESIELCZYK Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu, Koło w Gnieźnie
Stanisław DOLACIŃSKI Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Ryszard POLASZEWSKI Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gniezno
Stanisław KRÓL Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
Dariusz MICHAŁOWSKI Towarzystwo Miłośników Gniezna
Lucyna MUNIAK Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Ks. Krzysztof STAWSKI Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej