Nadzwyczajna XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z wnioskiem grupy radnych ...

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. zwołuję nadzwyczajną XXXV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.Nadzwyczajna XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
19 kwietnia 2013 roku


Porządek obrad nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Marka Szóstaka.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji nieetatowego członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  7. Zamknięcie sesji.