Powiat uczcił 73. rocznicę zbrodni katyńskiej

W dniu 13 kwietnia 2013 roku z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katyńskich, Starostwo Powiatowe zorganizowało po raz kolejny uroczystość uczczenia pamięci bestialsko zamordowanych przez NKWD 19 policjantów II RP z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Oddanie hołdu pomordowanym policjantom rozpoczęło się w Kościele Garnizonowym mszą św., podczas której modlono się w intencji Polaków zamordowanych we wszystkich miejscach sowieckiej kaźni.

Po nabożeństwie zebrani w kościele udali się uroczystym przemarszem ulicami miasta do Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa pod obelisk upamiętniający policjantów powiatu gnieźnieńskiego.

Kolumnę prowadzili funkcjonariusze policji na motorach, za nimi orkiestra dęta, Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Powidza, poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy mszy św.

W uroczystościach udział wzięli: gnieźnieńscy parlamentarzyści: poseł Paweł Arndt i senator Piotr Gruszczyński, przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska, służby więziennej, straży pożarnej, szkół, harcerze, kombatanci, rodziny zamordowanych policjantów i mieszkańcy Gniezna.

Przy obelisku okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie wyrecytowali wiersze związane ze zbrodnią katyńską.

Następnie mjr Grzegorz Schmidt odczytał Apel Poległych, a kompania 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza oddała salwę honorową.

Uczestnicy uroczystości złożyli pod obeliskiem kwiaty i zapalili znicze. Oddanie hołdu pomordowanym zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.